Är asbest farligt avfall?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 17 januari 2023

Vi får ofta frågan om asbest klassas som farligt avfall. Vår miljökonsult Daniel svarar och förklarar.

– Ja, asbest är klassat som farligt avfall på grund av sina hälsofarliga egenskaper.

Asbest består av fibrer som när de frigörs kan fastna i lungorna på den som exponeras och öka risken för ett flertal lungsjukdomar över tid, exempelvis lungcancer.

– Materialet är inte farligt så länge man inte bryter det och frigör damm. Vid rivning av asbest ställs det höga krav på skyddsutrustning och andra skyddsåtgärder, förklarar Daniel.

Han påpekar även att det är viktigt att tänka på att asbesten ska vara ordentligt inplastad och försluten i samband med återvinning.

Har du fler frågor kring återvinning av asbest? Tveka inte att kontakta oss!

Kontaktuppgifter.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down