När behöver din verksamhet en säkerhetsrådgivare?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 22 oktober 2022

Vi har flera säkerhetsrådgivare här på Nemax som varje dag hjälper många företag med Säkerhetsrådgivning. Men vi får ofta frågan om vilka verksamheter som enligt lag egentligen behöver ha en registrerad säkerhetsrådgivare hos sig. Vår säkerhetsrådgivare Cristina gör det tydligt för dig.

Om du hanterar och förflyttar farligt gods i din verksamhet behöver du en rådgivare med särskild kunskap om regelverket och säkerheten gällande sådana transporter.

Med hantering avses:

 • Avsänder
 • Transporterar
 • Lastar eller lossar

Förflyttning av farligt gods innebär att klassade ämnen eller produkter ska fraktas antingen internt eller extern och inrikes eller utrikes på:

 • Väg
 • Järnväg
 • Sjöfart
 • Luftfart

Även mottagande av farligt gods kan under visa förutsättningar kräva att din verksamhet behöver en säkerhetsrådgivare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som kan finnas inom din verksamhet och som har sådana farliga egenskaper som kan skada människor, miljö och egendom om de inte hanteras rätt vid förflyttning. Farligt gods är indelat i nio klasser:

 • Explosiva ämnen och föremål
 • Gaser
 • Brandfarliga vätskor
 • Brandfarliga fasta ämnen
 • Oxiderande ämnen och organiska peroxider
 • Giftiga och smittförande ämnen
 • Radioaktiva ämnen
 • Frätande ämnen
 • Övriga farliga ämnen

Sådana farliga ämnen och produkter behöver hanteras rätt och skyddsåtgärder mot yttre hot så som stöld eller skadegörelse kan behöva vidtas.

Vilka är säkerhetsrådgivarens kompetens och ansvar?

Säkerhetsrådgivaren genomgår en särskild utbildning och innehar ett intyg efter godkänd examination hos MSB för varje transportslag(väg, järnväg, sjöfart och luftfart). Säkerhetsrådgivaren kan ha olika behörigheter beroende på transportslag vilket avgör vilka branscher eller områden säkerhetsrådgivaren kan verka inom.

Kunskapen kan vara grundad på både bredd- och spetskompetens, med fokus på de risker, faror och egenskaper som farligt godstransporter medför. Likväl de lagar, förordningar och föreskrifter som omfattas av transporten.

Säkerhetsrådgivaren verkar under ledingens ansvar för att förebygga olyckor och jobbar bland annat systematisk med att:

 • Skapa rutiner
 • Ta fram instruktioner
 • Övervaka lagefterlevnad
 • Ge råd
 • Upprätta årsrapport

Hur utser du en säkerhetsrådgivare?

När din verksamhet utsett en säkerhetsrådgivare ska detta anmälas till MSB:s säkerhetsrådgivarregister digitalt.

Behöver du vägledning i om just din verksamhet behöver en säkerhetsrådgivare?

- Vi på Nemax hjälper dig genom att göra en bedömning av din farligt godsverksamhet.

Har du fler funderingar kring Säkerhetsrådgivning och farligt gods? Välkommen att kontakta mig!

/Cristina Béguez Carrasco

Säkerhetsrådgivare, Nemax Miljöhantering AB

Kontaktuppgifter

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down