Vad innebär en Miljörapport?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 22 mars 2023

Varje kalenderår ska tillståndspliktiga verksamheter lämna in en miljörapport till sin tillsynsmyndighet. Men vad innebär det egentligen?

Miljörapporten avser föregående verksamhetsår och ska lämnas in senast 31 mars. Vad den ska innehålla varierar beroende på vilken typ av verksamhet det gäller.

Läs mer här om skillnaden mellan anmälningsplikt och tillståndsplikt.

Syftet med miljörapporteringen är att följa upp att verksamheter följer villkor som gäller och en möjlighet att förbättra miljöarbetet. Från miljörapporterna kan Naturvårdsverket sedan hämta uppgifter till internationella rapporteringar.

Vilka är skyldiga att lämna in en miljörapport?

Det framgår av lagstiftningen, närmare bestämt Miljöprövningsförordning (2013:251) och bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

För vissa tillståndspliktiga verksamheter krävs det i år att man rapporterar producerat och hanterat avfall. Läs här för ytterligare information.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down